STOWARZYSZENIE

Pomorskie Stowarzyszenie Musica Giovane

 

Celem działania Stowarzyszenia jest:

 • aktywizacja środowiska lokalnego przez tworzenie i upowszechnianie kultury muzycznej,
 • kultywowanie muzyki polskiej,
 • popularyzacja muzyki organowej,
 • promowanie muzyki współczesnej,
 • działanie na rzecz popularyzacji muzyki klasycznej,
 • umożliwienie i ułatwienie aktywnego uczestnictwa mieszkańców województwa pomorskiego w życiu kulturalnym,
 • dostarczenie społeczeństwu bardziej elitarnej rozrywki,
 • współpraca z pomorskimi instytucjami kultury,
 • edukacja muzyczna i pobudzanie zamiłowania do muzyki klasycznej (kameralnej i symfonicznej),
 • integracja i konsolidacja środowiska muzycznego,
 • działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami, poprzez propagowanie polskich osiągnięć w zakresie muzyki i kultury,
 • promowanie młodych artystów.

Pomorskie Stowarzyszenie
Musica Giovane  

KRS: 0000441332 
REGON: 221785085 
NIP: 604-015-84-43

ul. Dworcowa 3/30, 83-010 Straszyn  

e-mail: psmusicagiovane@gmail.com

nr konta: Bank Spółdzielczy w Tczewie
PL 04 8345 0006 2002 2053 5740 0001